KP Property - Wycena Nieruchomości - Łódź - Radomsko - Częstochowa - Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Rzeczoznawca Majątkowy

Wycena nieruchomości

Super User

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego KP PROPERTY świadczy kompleksowe usługi związane z określaniem wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego. Wycenia nieruchomości lokalowe, budynkowe i gruntowe, z wyszczególnieniem:

 •  wycena lokali mieszkalnych, wycena mieszkań,
 •  wycena lokali użytkowych,
 •  wycena działek budowlanych,
 •  wycena gruntów inwestycyjnych (deweloperskich),
 •  wycena działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi, (tj. wycena domów)
 •  wycena działek zabudowanych budynkami komercyjnymi (tj. wycena biurowców, wycena centrów handlowych, wycena magazynów, wycena budynków produkcyjnych, wycena hoteli, wycena stacji paliw itp.),
 •  wycena gruntów rolnych,
 •  wycena sadów,
 •  wycena lasów,
 •  a także wyceny projektów w trakcie budowy/przebudowy/rozbudowy,
 •  i inne wyceny.

Przygotowujmy wyceny na potrzeby:

 • zakupu/sprzedaży,
 • zabezpieczenia kredytu,
 • opłacalności inwestycji,
 • sprawozdań finansowych,
 • dla celów skarbowo-podatkowych,
 • postępowania spadkowego,
 • przygotowania do postępowania sądowego,
 • aportu,
 • podziału majątku,
 • odszkodowania,
 • opłat adiacenckich,
 • renty planistycznej,
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ,
 • poprawy warunków zagospodarowania terenu,
 • ustanowienia służebności,
 • darowizn.

Dodatkowo świadczy usługi związane z przygotowywaniem opinii o wartości nieruchomości na indywidualne potrzeby inwestora, analiz i ekspertyz rynku nieruchomości, doradztwem w projektach typu due dilligence, sporządzaniem opinii o wysokości czynszu rynkowego, a także analizy wykonalności i opłacalności planowanej inwestycji (feasibility study).
Działalność KP PROPERTY skierowana jest do osób fizycznych i prawnych, przedsiębiorstw, banków, sądów, urzędów i jednostek samorządu terytorialnego.
Wyceny przygotowane przez KP PROPERTY są sporządzane zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i przepisami prawa i są opracowywane w języku polskim. Na życzenie klientów przygotowujemy również opracowania w języku angielskim.

Wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, Łódź, Radomsko, Częstochowa, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, województwo łódzkie i śląskie.

Kontakt

Super User


KP Property Karolina Pukacz (Pawłowska)

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

Biura

97-500 Radomsko, ul. Reymonta 62
90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87

Telefon

+ 48 504 148 448

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia

Prosimy o kontakt w celu umówienia
dogodnego  terminu spotkania

Dane firmy


Nr uprawnień zawodowych:
5350
NIP: 772 217 73 03, REGON: 101402944

Nr konta

ING Bank Śląski
25 1050 1461 1000 0090 9570 4996

Kup / sprzedaj

Super User

W przyszłości uruchomiony zostanie dział do darmowego zamieszczania ogłoszeń kupna / sprzedaży/ wynajmu nieruchomości prywatnych i komercyjnych.

ogloszenia

Cennik

Super User

Cena każdorazowej wyceny majątku / nieruchomości ustalana jest indywidualnie i zależy od rodzaju i wielkości nieruchomości, terminu dostarczenia wyceny, dokumentacji przedstawionej przez klienta, nakładu pracy oraz kosztów poniesionych przez rzeczoznawcę (koszt dojazdu, opłat, dokumentów). W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy o kontakt.

Przebieg procesu realizacji zlecenia wyceny nieruchomości:
1. Przekazanie zlecenia wyceny nieruchomości drogą telefoniczną lub przez e-mail.
2. Umówienie spotkania w celu inspekcji nieruchomości i przekazania dokumentów.
3. Inspekcja nieruchomości, zapłata zaliczki oraz przekazanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Mogą to być takie dokumenty między innymi jak np.:

 • Odpis z ksiąg wieczystych,
 • Wypis z rejestru gruntów,
 • Wypis z rejestru lokali,
 • Wypis z kartoteki budynków,
 • Kopia mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej,
 • Zaświadczenie ze spółdzielni,
 • Umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualna decyzja o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (o ile grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym),
 • Decyzja lub deklaracja dotycząca podatków od nieruchomości,
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP (o ile dostępna) lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • Zestawienie powierzchni budynków, rzuty pięter oraz krótki opis budowlany (z dokumentacji technicznej budynków),
 • Kopia pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie,
 • Zestawienie najemców oraz kopie zawartych umów najmu (jeśli dotyczy),
 • Kopie umów dotyczących służebności lub innych obciążeń na nieruchomości (o ile zostały ustanowione) oraz dzierżawy gruntu (jeśli dotyczy),
 • Informacje o kosztach eksploatacyjnych nieruchomości za ostatni rok (podatek od nieruchomości, opłaty uw, koszty zarządzania, ochrony, sprzątania, monitoringu, remonty i konserwacje, ubezpieczenie, dostawa mediów, reklama nieruchomości, itp. – jeśli dotyczy),
 • Kopia książki obiektu budowlanego,
 • Kopia ostatniego rocznego przeglądu okresowego budynku,
 • Kopia świadectwa energetycznego,
 • Inne dokumenty i informacje mające wpływ na wartość nieruchomości (obciążenia nie ujawnione w KW, umowy dzierżawy lub inne).

4. Wycena nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego.
5. Odbiór operatu szacunkowego, przekazanie rachunku i zapłata pełnej kwoty.

Czas realizacji wyceny:
Przybliżony czas sporządzenia operatu szacunkowego wynosi 5 dni roboczych od dnia inspekcji nieruchomości. W szczególnych okolicznościach czas ten może zostać skrócony lub wydłużony.

Płatności:
- zaliczka na poczet rozpoczęcia realizacji zlecenia, przekazywana w momencie inspekcji nieruchomości
- pozostała kwota po wykonaniu wyceny / najpóźniej w dniu odbioru operatu szacunkowego.